ปรับปรุงล่าสุด 17/04/2564

เครื่องวัดความเร็วลม

เครื่องวัดความเร็วลม เพื่อตรวจสอบสภาวะการไหลของลมหรือตรวจสอบสภาพอากาศ มีโพร๊บวัดหลายขนาดเพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน เช่น การตรวจสอบความเร็วลมของท่อลม/พัดลม ความเร็วลมของระบบปรับอากาศ เป็นต้น