ปรับปรุงล่าสุด 26/10/2564

คีม

คีม (pliers)ใช้สำหรับการจับชิ้นงานเพื่อทำงานใดๆ คือใช้ในงานตัดวัตถุที่ไม่แข็งแรงมากนัก เช่น สายไฟฟ้า ลวด หรือสลักล้อคขนาดเล็ก คีมมีรูปร่างและขนาดต่างกัน ตามลักษณะการใช้งาน