บล็อกไฟฟ้า | ไขควงกระแทก

Corded Electric Impact Wrench หรือ บล็อกไฟฟ้า ใช้พลังงานไฟฟ้า พวกเขามีสายไฟที่เชื่อมต่อกับแหล่งพลังงาน และมีมอเตอร์ไฟฟ้าที่สร้างแรงบิด สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันกับบล็อกลม ส่วนใหญ่ใช้งานทั่วไป