ปรับปรุงล่าสุด 17/10/2562

เครื่องมือวัดขนาด

ศูนย์รวม เครื่องมือวัดขนาด สำหรับช่างฝีมือที่มีความต้องการมาตรฐานและความแม่นยำในการทำงานสูง เช่น เวอร์เนีย แคลิเปอร์), ไมโครมิเตอร์, ไดอัลเกจ, ไฮเกจ, เกจวัดลึก และเครื่องมือวัดละเอียดอื่นๆ