ปรับปรุงล่าสุด 29/09/2563

ชุดดอกสว่านแบบผสม

SET ดอกสว่าน เป็นดอกสว่านหลายๆ รูปแบบนำมาจัดชุดอยู่ในกล่องเดียวกัน ทำให้ง่ายต่อการจัดเก็บ ง่ายต่อการพกพา ทั้งนี้ดอกสว่านจัดชุดเหล่านี้จะมีประกอบกันด้วย ดอกเจาะปูน เจาะเหล็ก เจาะไม้ เป็นต้น