ปรับปรุงล่าสุด 27/11/2564

ดอกโฮลซอว์

ศูนย์รวมดอกโฮลซอว์ (HOLE SAW) คุณภาพสูง มีให้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของวัสดุที่ไปเจาะคือ ดอกโฮลซอว์เจาะไม้ ดอกโฮลซอว์เจาะเหล็ก ดอกโฮลซอว์เจาะสแตนเลส ดอกโฮลซอว์เจาะพลาสติก ดอกโฮลซอว์เจาะปูน เป็นต้น