ปรับปรุงล่าสุด 27/11/2564

ดอกเจ็ทบอส (Jet Broach)

ดอกเจ็ทบอส | Jet broach | ดอกเจาะรางรถไฟ | ผู้นำเข้าดอกเจ็ทบอส BDS จากประเทศ Germany สามารถใช้งานร่วมกันสว่านแท่นแม่เหล็กได้ทุกยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็น BDS BOSCH milwaukee Dongcheng DCA AGP ใช้กันได้แน่นอน