คะแนนของร้านค้า

คะแนนเฉลี่ยของร้าน:

Rank AA+

เฉลี่ยจาก 19 คน

คุณภาพของสินค้า
9.13
ความรวดเร็วในการจัดส่ง
9.26
การบริการ/อัธยาศัย
9.58
ข้อมูลสินค้าครบถ้วน
9.24

รางวัลที่ได้รับ

ยอดขาย Lv 6/9
จำนวนลูกค้า Lv 6/9

เลือกภาษา