คะแนนของร้านค้า

คะแนนเฉลี่ยของร้าน:

Rank AA+

เฉลี่ยจาก 88 คน

คุณภาพของสินค้า
9.16
ความรวดเร็วในการจัดส่ง
8.89
การบริการ/อัธยาศัย
9.44
ข้อมูลสินค้าครบถ้วน
9.35

รางวัลที่ได้รับ

ยอดขาย Lv 7/9
จำนวนลูกค้า Lv 7/9

เลือกภาษา